WIESŁAW GĘBKA

Wójt Gminy Choczewo. Urodził się  w 1956 roku. Mieszka w Starbieninie. Ma żonę Lucynę oraz dwoje dzieci, które są już dorosłe - Annę i Artura. Ma wykształcenie średnie; z zawodu jest elektrykiem. Kiedyś prowadził działalność gospodarczą w branży budowlanej. Obecnie od wielu lat zajmuje się rolnictwem. W Starbieninie prowadzi gospodarstwo od 16 lat. Od 2007 r. był sołtysem w Sołectwie Starbienino. Jego zawodową pasją jest energetyka, w której widzi szanse rozwoju dla gminy.

KRZYSZTOF HILDEBRANDT

Prezydent Miasta Wejherowa. Urodził się 6 grudnia 1953 roku w Wejherowie. Żonaty, żona Joanna. Dwoje dzieci: córka Alicja (1987) i syn Artur (1991). Wykształcenie wyższe, prawnik. Absolwent m.in. Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Kierowników Projektów. Pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i w przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Wejherowie. W 1989 roku w Wejherowie budował zręby samorządu terytorialnego zostając radnym. Już w I kadencji był etatowym członkiem Zarządu Miasta. W 1998 został wybrany prezydentem Wejherowa.  Trzykrotnie wybierany na to stanowisko w I turze wyborów bezpośrednich (w 2002, 2006 i 2010). W 1992 roku zainicjował utworzenie Straży Miejskiej, w 1993 roku z jego inicjatywy powstał Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w 2002 roku uruchomił monitoring miejski. Już w I kwartale 2003 roku doprowadził do otwarcia w mieście Punktu Informacji Europejskiej i podjął starania o pozyskanie środków unijnych na inwestycje miejskie. Dzięki dotacjom unijnym w Wejherowie zrealizowano wiele projektów m.in. przeprowadzono renowację Kalwarii Wejherowskiej, rewitalizację Śródmieścia i Parku Miejskiego oraz termomodernizację szkół. Powstało też Wielofunkcyjne Centrum Kultury tzw. „Filharmonia Kaszubska” i ścieżki rowerowe w mieście. W 2012 roku prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt znalazł się na 12. pozycji w rankingu „Newsweeka” na najlepszego prezydenta miasta w Polsce.

RYSZARD KALKOWSKI

Wójt Gminy Szemud. Od urodzenia mieszka w Gminie Szemud. Posiada wyższe wykształcenie. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej oraz magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmami na kluczowych stanowiskach kierowniczych, również jako członek zarządu. Radny Gminy Szemud kadencji 2010-2014. Do czasu objęcia funkcji Wójta Gminy Szemud prowadził własną działalność gospodarczą. W wyborach uzupełniających w 2013 został wybrany Wójtem Gminy Szemud. Funkcje tę sprawuje w dalszym ciągu po wyborach samorządowych w 2014 r. Inicjator i współautor powstania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Szemud na lata 2013 – 2025 r. Bezpartyjny. Ma 38 lat, żonaty, dwie córki.

 

KRZYSZTOF KRZEMIŃSKI

Burmistrz Miasta Reda.  Ukończył Wydział Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej z tytułem inżyniera budownictwa, jak również studia uzupełniające – Ekonomię i Finanse na Wydziale Zarządzania i Ekonomii tejże uczelni. Zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1982 do 1992  roku pracował na budowie Elektrowni Jądrowej ‘Żarnowiec” jako zastępca kierownika rejonu realizacji reaktorowni. Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, pełnił funkcję zastępcy burmistrza Miasta Redy w I i II kadencji, był radnym Rady Powiatu Wejherowskiego w III i IV kadencji, a obecnie drugą  kadencję pracuje dla  Redy, będąc burmistrzem tego prężnie rozwijającego się miasta. Należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Redzie, gdzie kultywowane są tradycje i wartości  regionu. Aktywnie uprawia sport, siatkówka, tenis, koszykówka, latem zaś z pasją jeździ motocyklem, a zimą na nartach.

ROMAN KUŻEL

Burmistrz Miasta Władysławowa. Jest mieszkańcem Jastrzębiej Góry. W latach 2010-2014 był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Władysławowa. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Gdańskim o specjalizacji samorządowo-ustrojowej. Aktywny działacz społeczny, reprezentant kilku organizacji pozarządowych i miłośnik historii regionu. Organizator wielu wystaw dotyczących dziejów Ziemi Puckiej. Zapoczątkował akcję zbiórki publicznej na zakup sprzętu ratunkowego - defibrylatorów, które trafiły do najbardziej newralgicznych punktów na terenie Gminy Władysławowo. Interesuje się polityką, muzyką oraz sportem.

MARCIN MAJEK

Wójt gminy Kosakowo. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane, bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Przez wiele lat zatrudniony na stanowisku kierowniczym w międzynarodowym koncernie budowlanym. W 2014 r. rozpoczął działalność samorządową jako Radny Gminy Kosakowo, a od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy wójta. Wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata w pracy zawodowej z powodzeniem wykorzystywał w pracy samorządowej. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci, mąż Katarzyny.

WITOLD NAMYŚLAK

Burmistrz Miasta Lęborka. Magister ekonomii. W 1979 roku ukończył Technikum Elektryczne w Wejherowie, następnie studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności finanse przedsiębiorstw. Pracował m.in. w Izbie Skarbowej w Słupsku, w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Lęborku oraz w Urzędzie Miejskim w Lęborku jako naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W latach 1991-1993 był zastępcą burmistrza Lęborka, 1993-1998 - burmistrzem Lęborka, 1998 – 2002 – członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego, 2002 – 2007 - burmistrzem Lęborka, 2007 – 2010 – posłem na Sejm RP, a od roku 2010 ponownie pełni funkcję burmistrza. Żonaty, ma dwóch dorosłych synów. 

TYBERIUSZ NARKOWICZ

Burmistrz Miasta Jastarnia. Urodził się w 1972 roku. Od urodzenia mieszka w Jastarni. Żona Katarzyna jest pielęgniarką w helskim szpitalu. Mają dwóch synów i córkę. Posiada wykształcenie wyższe administracyjne.  Doświadczenie samorządowe zdobywał jako radny II i III kadencji Rady Miasta Jastarni. W latach 1998-2002 Przewodniczący Rady. W 2002 roku wybrany w wyborach bezpośrednich Burmistrzem Miasta Jastarni. Od 1986 r. członek Ochotniczej Straży Pożarnej, obecnie Prezes OSP w Jastarni i Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pucku . Od 1998 r. członek Rady Społecznej Szpitala im. Fr. Żaczka w Pucku. W latach 2002-2010 Przedstawiciel Miasta Jastarni w Związku Miast i Gmin Morskich. Od 2002 r. reprezentuje Jastarnię w  Euroregionie „Bałtyk”, Stowarzyszeniu Rozwoju Północnych Kaszub „Norda” oraz w radach nadzorczych spółek „Ekowik” i „Komex”. Członek Zarządu Spółki Wodno-Ściekowej „Swarzewo”. Należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Odznaczony brązowym i srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz krzyżem Pro Mari Nostro.

MICHAŁ PASIECZNY

Burmistrz Miasta Rumi. Jest absolwentem dwóch kierunków Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni - Inżynierii Zarządzania Remontami oraz Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Z Rumią jest związany od 18 lat. Przez szereg lat był zawodnikiem Arki Gdynia. Od 2004 roku działa (także jako trener) w Rugby Club Arka Rumia. W 2010 roku został radnym VI kadencji Rady Miejskiej Rumi. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Sportu, Kultury i Rekreacji, pracował w Komisji Finansowo – Budżetowej, a od września 2013 roku – został powołany na Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. 30 listopada 2014 roku, w II turze wyborów samorządowych, mieszkańcy Rumi wybrali go na Burmistrza Miasta Rumi.

HANNA PRUCHNIEWSKA

Burmistrz Miasta Pucka. Absolwentka Wydziału Geografii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również studia podyplomowe z przedsiębiorczości i podstaw ekonomii na Politechnice Gdańskiej oraz Administrację Publiczną w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Przez 26 lat pracowała jako nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości w I LO w Pucku. Przez 17 lat prowadziła własne biuro turystyczne  „KWARK”. Była również pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych oraz przewodnikiem po Trójmieście i Kaszubach. Posiada doświadczenie w organizowaniu imprez turystycznych i kulturalnych. Przez dwie kadencje zasiadała w Radzie Miasta Pucka, w tym przez 4 lata pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miasta. Prywatnie mama dorosłego syna Przemysława. Interesuje się turystyką, kulturą i polityką.

TADEUSZ PUSZKARCZUK

Wójt Gminy Puck. Urodził się w 1953 r. na ziemi kościerskiej. Mieszka w Sławutówku. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył też studia podyplomowe z zarządzania. Pracował w Stacji Hodowli roślin w Celbowie jako główny hodowca roślin. Radnym został w 1988 r. W 1994 r. został zastępcą wójta gminy Puck, od 2000 r. jest wójtem. Żonaty, dwoje dzieci. Jego hobby to działka.

MIROSŁAW WĄDOŁOWSKI

Burmistrz miasta Hel. Nauczyciel i samorządowiec, burmistrz Helu III, IV i V kadencji. Przyjechał na Hel w latach 80. XX wieku, rozpoczynając pracę jako nauczyciel chemii. W 1995 został dyrektorem zespołu szkół ogólnokształcących w Helu. W wyborach samorządowych w 1998 uzyskał mandat radnego miasta, następnie Rada Miejska wybrała go burmistrzem. W wyborach w 2002 i 2006 r. uzyskiwał reelekcję w wyborach bezpośrednich. Ponownie wybrany na burmistrza w 2018 r. Pełni obowiązki prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Helu.

Miłośnik samochodów i szybkiej jazdy. Żonaty, ma dwie córki.

HENRYK SKWARŁO

Wójt Gminy Wejherowo. Urodził się w 1953 r. w Wejherowie. W latach szkolnych i młodzieńczych mieszkał we wsi Przetoczyno w gm. Szemud. Legitymuje się wykształceniem wyższym technicznym. Jest absolwentem LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania gospodarką komunalną i mieszkaniową, a jego praca dyplomowa dotyczyła form organizacyjno - prawnych gospodarki komunalnej. Posiada uprawnienia Ministra dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz inne kwalifikacje branżowe. Pracę zawodową rozpoczął w Gościcińskiej Fabryce Mebli. Następnie pracował w Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Wejherowie. W latach 1983 - 1995 był kierownikiem i prezesem Spółdzielni Rzemieślniczej „Przyszłość” w Wejherowie. W 1995 r. został zastępcą dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a po jego przekształceniu – od 1 stycznia 1999 r. pełnił obowiązki dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Wieloletni działacz społeczny – m.in. jest członkiem Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Zielonej Górze oraz Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie. Pełni też funkcję wiceprezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Mogiłami Piaśnicy. W pierwszej turze wyborów samorządowych w 2010 roku został wybrany Wójtem Gminy Wejherowo. Interesuje się historią i kulturą regionu oraz polityką samorządową.

ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

Burmistrz Miasta Łeby. Urodził się w 1956 roku w Świdnicy Śląskiej.  Absolwent Wydziału Nawigacji  Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Andrzej Strzechmiński od początków swojej pracy zawodowej był bardzo blisko związany z morzem, gospodarką morską i turystyką. W latach 1980 - 1983 pełnił służbę zawodową na okrętach Marynarki Wojennej RP. Był także m.in.  armatorem  kutra rybackiego ŁEB 83, koordynatorem ds. utrzymania infrastruktury portów w Urzędzie Morskim w Słupsku, prowadził działalność gospodarczą w turystyce, piastował stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Port Jachtowy w Łebie”. Jednak nie tylko morze i turystyka sprawiły, że zapragnął być Burmistrzem przepięknego miasta Łeby, w którym mieszka od 1979 roku, ale również potrzeba ulepszenia infrastruktury miejskiej poprzez inwestycje, które stopniowo upiększają malowniczy kurort.

WOJCIECH SZCZUREK

Prezydent Miasta Gdyni. Gdynianin w trzecim pokoleniu. Kocha swoje miasto. Urodził się w 1963 roku. Ukończył Uniwersytet Gdański, został sędzią. Pracował w gdyńskim Sądzie Rejonowym, był przewodniczącym Wydziału Cywilnego. Jest doktorem prawa. Od 1998 roku jest prezydentem Gdyni. W 2010 roku w wyborach zdobył 87% poparcia, co - podobnie jak w latach ubiegłych - było najlepszym w Polsce wynikiem w wyborach prezydenckich. Wcześniej, od roku 1990 był radnym, a w latach 1991 - 1998 - Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni. Działalność samorządową poprzedził aktywnością obywatelską, współtworzył Komitet Obywatelski. Od 2003 roku jest Prezesem Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, którego działania przyczyniły się do powstania autostrady A1. Był inicjatorem powstania Forum NORDA. Jest laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień, w tym m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice przyznawanego świeckim przez Papieża, medalu Przyjaciela Integracji - przyznanego jako jedynemu prezydentowi miasta w Polsce i srebrnego medalu Gloria Artis - Zasłużony Kulturze. Ma żonę i trzech synów. Lubi spacerować po Gdyni, pasjonuje się kuchnią.

ADAM ŚLIWICKI

Wójt gminy Krokowa. Żonaty, troje dzieci.
Mgr historii, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Przez ostatnie 18 lat pracował na różnych stanowiskach w administracji rządowej w tym na stanowiskach kierowniczych, ostatnio był zastępcą dyrektora w Agencji Nieruchomości Rolnych. Kierował ponad 140 osobowym zakładem pracy. Od 1989 r. aktywny działacz samorządowy, początkowo Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Krokowej, trzy kadencje zasiadał w Radzie Gminy Krokowa pełniąc funkcje między innymi członka zarządu i przewodniczącego rady. Przez trzy kadencje radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Działacz katolicki, członek ZKP, PZW, „Rodziny Piaśnickiej” i „Bractwa Rycerskiego”. Organizator inscenizacji „Bitwy pod Świecinem”.

Zbigniew Walczak

Wójt gminy Gniewino. Urodzony w 1956 r. w Choczewie, żonaty. W 1988 r. uzyskał tytuł magistra politologii na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, w 2001 r. ukończył podyplomowe studium „Strategie rozwoju lokalnego – zarządzanie projektami UE” w SGH w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w SHR Żelazna, potem pracował w SKR Choczewo, w 1981 r. został I Sekretarzem KG PZPR w Choczewie. W 1988 r. został naczelnikiem a od 1990 r. nieprzerwanie do dziś pełni funkcję Wójta Gminy Gniewino. W 2000 r. został wybrany radnym Sejmiku Wojewódzkiego 1 kadencji. W 1999 r. był współtwórcą i pierwszym prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, które jako pierwsze z polskich organizacji pozarządowych otworzyło przy UE swoje biuro w Brukseli (później przekształcone w regionalne biuro Województwa Pomorskiego).  

DARIUSZ WALEŚKIEWICZ

Wójt Gminy Wicko. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie. W Urzędzie Gminy Wicko pracuje od 2003 roku. Wójtem gminy Wicko został w 2008 roku, zdobywając w wyborach 1226 głosów. Interesuje się sportem. Jest żonaty i ma córkę. 

MIROSŁAW WARCZAK

Wójt Gminy Liniewo. Urodził się  19 kwietnia 1969r. w Kościerzynie. Wychował się na pograniczu Kociewia i Kaszub.  Absolwent Ekonomii i Zarządzania  University of Minnesota oraz Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobył w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, w Banku PKO BP, gdańskim oddziale ZUS, Central Soya Rolpol S.A. – Dropol, RADBUR.  Jest w trakcie przewodu doktorskiego na Politechnice Gdańskiej. Interesuje się  sportem, architekturą, ekologią i zdrowym stylem życia.

JAROSŁAW WEJER

Wójt gminy Luzino. Urodził się w 1961 roku w Gdańsku. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Posiada tytuł inżyniera mechanika. Jest żonaty i ma trzy córki.  Funkcję wójta pełni od września 1992 roku. W trakcie pełnieni swojej funkcji zrealizował i nadal realizuje wiele cennych dla gminy inwestycji dotyczących m.in. oświatowy, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska. Jest osobą, która kultywuje działania na rzecz promocji kultury regionalnej – kaszubszczyzny. Otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi, z którymi we współpracy realizuje z powodzeniem liczne przedsięwzięcia w zakresie kultury i sportu. Za swoją dotychczasową działalność został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz „Zasłużony dla Rolnictwa”.

PIOTR WITTBRODT

Wójt Gminy Łęczyce. Ma wykształcenie średnie techniczne, mieszka w Strzebielinie Osiedlu. Z żoną Ewą - nauczycielką j. polskiego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu. Mają troje dorosłych dzieci. W latach 1978-1999 pracował na różnych stanowiskach oraz prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie naprawy nadwozi samochodowych. Pracował w związkach zawodowych. Był radnym II kadencji Rady Gminy Łęczyce, Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce w latach 1994-1998, Radnym Powiatu Wejherowskiego w 2000 r., zastępcą Wójta Gminy Łęczyce w latach 1999-2003. Wójtem został 8 grudnia 2010 roku. Interesuje się muzyką, malarstwem, motoryzacją i technikami lotniczymi.