Dokumenty

-Stanowisko w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020pobierz
-Manifest Forum Nordapobierz
-List do premiera w sprawie elektrowni atomowejpobierz
-List od posła Jarosława Sellinapobierz
-Strategia Zrównoważonego Rozwoju OF Dolina Logistycznapobierz
-Strategia Zrównoważonego Rozwoju OF Nadmorski Obszar Usługowy NORDApobierz
-Memorandum NORDA część 1 - Destynacja NORDApobierz
-Memorandum NORDA część 2 - Nadmorski Obszar Usługowy NORDApobierz
-Memorandum NORDA część 3 - Dolina Logistycznapobierz
-The NORDA Memorandum part 1 - Destination NORDApobierz
-The NORDA Memorandum part 2 - Coastal Growth Area NORDApobierz
-The NORDA Memorandum part 3 - Logistic Valleypobierz